Indhold

Dette afsnit indeholder afgiftssatserne på elektricitet og beskriver ordningen om den lavere afgift på elektricitet, der anvendes til opvarmning af helårsboliger (elvarmeafgift).

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser og beregning (E.A.4.3.6.1)
  • Regler for elektricitet til opvarmning af helårsboliger (elvarmeafgift) (E.A.4.3.6.2).
  • Regler for elektricitet til opvarmning af helårsboliger efter ikrafttræden af engrosmodellen den 1. april 2016 (elvarmeafgift) (E.A.4.3.6.3).