Indhold

Dette afsnit beskriver, hvad der forstås ved en telefon, som er omfattet af reglerne om beskatning af fri telefon.

Afsnittet indeholder:

  • Definition af telefon
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Definition af telefon

Ved telefon forstås:

  • Almindelig fastnettelefon
  • Mobiltelefon 
  • Lille håndholdt computer, hvis hovedfunktion er telefoni og eventuelt kalender- og tidsregistreringsfunktion, såsom en PDA, en smartphone og lignende
  • Selve telefonapparatet samt oprettelses- abonnements- og forbrugsudgifter ved telefonen
  • Sædvanlige telefonserviceydelser, såsom telefonvækning, telefonsvarerfunktion, "vis-nummer-funktion" og andre sædvanlige ydelser, der er en del af abonnementet.
  • Sædvanlige telefonserviceydelser er et fleksibelt begreb, der ændrer sig i takt med tidens standarder og udvikling på området.

Bemærk

Aktivets hovedfunktion er afgørende, når det skal vurderes, om det omstridte aktiv skal anses for fx en telefon eller en datakommunikationsforbindelse.

Eksempel

En mobiltelefon, som også kan bruges til at gå på internettet, følger reglerne for en telefon, fordi en mobiltelefons hovedfunktion er telefoni, mens adgangen til internettet anses for at være en bifunktion. Se SKM2010.424.SR.

Se også

Se også afsnit C.A.5.2.3.2, som beskriver, hvilke apparater, der er anset for at være telefoner, hvor spørgsmålet har drejet sig om beskatning af lønmodtageres frie telefoner. Disse regler og den praksis, der er refereret, gælder analogt for reglerne om den selvstændiges frie telefon.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

xSkatterådetx

SKM2010.424.SR

Skatterådet bekræftede, at en mobiltelefon, som også kan bruges til at gå på internettet, følger reglerne for en telefon, fordi en mobiltelefons hovedfunktion uden tvivl er telefoni, og adgangen til internettet anses for at være af mindre betydning, samtidig med at den har en begrænset opløsning - alt sammen tegn på, at der er tale om en bifunktion.

Sagen vedrørte de tidligere regler om multimediebeskatning. Dog kan den danne præjudikat for fremtidige sager om afgrænsning mellem telefon over for internetforbindelse, eventuelt computer. Denne afgrænsning er den samme for lønmodtageres personalegoder og for goder, som en selvstændigt erhvervsdrivende har til rådighed for privat brug.