Indhold

Dette afsnit beskriver reglen og praksis om beskatning af eget arbejde og mestersalær mv. I samme forbindelse omtales, hvad der gælder skatteretligt, når arbejdet udføres for andre og af den grund falder uden for reglen om eget arbejde og mestersalær mv.

Afsnittet indeholder:

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter