Hvad du skal gøre

Du skal udfylde en registreringsblanket, som du skal aflevere til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen står for at registrere grundoplysninger om alle virksomheder, mens ToldSkat tager sig af indberetninger, opkrævninger og spørgsmål om skat, moms, afgifter og told.

 

Du skal i praksis henvende dig til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen hver gang, din virksomheden er i forandring. Det vil sige ved:

  • Start: Når du opretter din virksomhed og fx skal momsregistreres eller tilmeldes nye pligter (fx afregning af A-skat eller punktafgifter).
  • Ændringer: Når du har ændringer til din virksomheds grundoplysninger som fx adresse-, navne-, eller brancheskift.
  • Ophør: Når din virksomhed ophører, overdrages eller skal afmelde pligter.

www.webreg.dk finder du de blanketter, du skal bruge. Registreringsblanketten skal du udfylde, printe ud, underskrive og sende den sammen med eventuelle bilag til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Postboks 600, 0900 København C. Hvis du har oplysninger om ændringer eller ophør, skal du sende dem til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Postboks 610, 0900 København C.

Du kan også hente blanketterne på ToldSkats hjemmeside www.skat.dk. Klik dig ind på "Blanketter" under søjlen for "Virksomhed", og hent blanket 40.001, hvis du skal registreres for moms, lønsumsafgift, A-skat mv. eller handel med lande uden for EU.

Skal du registreres for punktafgifter, skal du bruge en speciel registeringsblanket for netop den afgift, du skal registreres for. Blanketterne findes på både Erhvervs- og Selskabsstyrelsens og ToldSkats hjemmesider.

Du skal indsende registreringsblanketten senest 8 dage før, du starter. Skal du kun registreres som arbejdsgiver, er det tids nok, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen får blanketten senest 8 dage efter, at du har udbetalt løn første gang.

ToldSkat og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fordeler selve sagsbehandlingen mellem sig. Hvis du har spørgsmål til selve registreringen, kan du kontakte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på tlf. 72 20 00 32. Har du spørgsmål om skat, moms, afgifter eller told, skal du kontakte din regionale told- og skattemyndighed

Hvad Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gør
Når Erhvervs- og Selskabsstyrelsen modtager blanketten, går de den igennem for at se, om du har givet de nødvendige oplysninger. Hvis det er nødvendigt, kontakter de dig for at få flere oplysninger.

Hvad ToldSkat gør
ToldSkat vurderer din virksomheds kreditværdighed og kan i visse tilfælde gøre registreringen betinget af, at der bliver stillet sikkerhed. Fx skal selskaber som udgangspunkt stille sikkerhed, hvis deres formue er på 125.000 kr. eller derunder på registreringstidspunktet. Det kan du læse mere om i vejledningen til registreringsblanketten.

Delregistrering
Hvis din nye virksomhed består af flere afdelinger, filialer eller forretninger, vil det hele blive registreret som én virksomhed, medmindre du selv beder om noget andet.

Hvis du fx fører særskilt regnskab for hver afdeling, kan du bede om at få afdelingerne registreret hver for sig (delregistreret). En delregistrering betyder bl.a., at du skal angive og betale moms hver måned og ikke hvert kvartal, sådan som det er normalt for en nystartet virksomhed.

Fælles registrering
Flere uafhængige virksomheder kan på visse betingelser blive registeret under ét (fællesregistreret). En fællesregistrering vil medføre, at virksomhederne afregner til ToldSkat på ét fælles nummer. Virksomhederne kommer dermed til at hæfte solidarisk, og ToldSkat har en udvidet adgang til at modregne mellem virksomhederne.

Registreringsbevis og udlevering af CVR-nummer
Din virksomhed får som hovedregel tildelt et CVR-nummer senest tre arbejdsdage efter, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget registreringsblanketten. Registreringsbeviset med CVR-nummeret kommer med posten. Du kan også slå nummeret op på www.cvr.dk, som er Det Centrale Virksomhedsregisters hjemmeside.

På registreringsbeviset kan du se, hvad du er blevet registreret for, og hvilket SE/CVR-nummer din virksomhed har fået. Du kan også se, hvilken afregningsperiode du er blevet registreret for. Afregningsperioden har betydning for, hvor ofte og hvornår du skal indbetale moms og/eller lønsumsafgift. På registreringsbeviset står også navn, adresse og telefonnummer på den told- og skattemyndighed, du er tilknyttet.

SE/CVR-nummeret, som er 8-cifret, skal du bl.a. bruge, når du henvender dig til din regionale told- og skattemyndighed. Dine leverandører vil typisk også spørge efter dette nummer, og du skal huske at skrive nummeret på dine fakturaer og evt. kasseboner.

Har du brug for vejledning, er du meget velkommen til at gå ind på ToldSkats hjemmeside for iværksættere. Klik ind på www.skat.dk, og vælg "Iværksætter" under søjlen for "Virksomhed". Her kan du bl.a. finde de vejledninger, der er særligt relevante for iværksættere. Du kan også henvende dig til din regionale told- og skattemyndighed.

Hvis din virksomhed bliver registreret for moms, vil man kunne se virksomhedens SE/CVR-nummer, navn, adresse og telefonnummer på ToldSkats hjemmeside under Virksomhed - TastSelv - Danske momsnumre.

Når virksomheden bliver registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, vil nogle af de oplysninger, du har givet på blanketten, blive givet videre til Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

Oplysningerne vil man kunne se på Det Centrale Virksomhedsregisters hjemmeside www.cvr.dk.

CVR videregiver nogle af oplysningerne til reklameformål. Ønsker du ikke dette, kan du sende en mail til cvr@eogs.dk eller skrive et brev til CVR, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V.