Det land, hvor en fast ejendom som nævnt i modeloverenskomstens artikel 6 er beliggende, kan beskatte fortjeneste ved afståelse af ejendommen. Det gælder også, når ejeren er hjemmehørende i det andet land. Se modeloverenskomstens artikel 13, stk. 1.

Se også

  • C.F.8.1.1 om hvad det vil sige at have beskatningsretten til en indkomst
  • C.F.8.2.2.6. (artikel 6) om fast ejendom i modeloverenskomstens forstand.