Indhold

Dette afsnit handler om artikel 20 i OECD's modeloverenskomst, der vedrører beskatning af studerende.

Afsnittet indeholder: