Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Forebyggende restance ved registrering (G.A.3.3.1)
  • Forebyggende restance ved igangværende virksomhed (G.A.3.3.2)
  • Sikkerhedsstillelse ved igangværende virksomhed (G.A.3.3.3)
  • Inddragelse af registrering (G.A.3.3.4)
  • Restantvirksomheders begrænsede mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger (G.A.3.3.5)
  • Nægtelse og fratagelse af autorisationer og bevillinger (G.A.3.3.6)
  • Lovreguleret hæftelse for særlige kravtyper (G.A.3.3.7)
  • Ikke-lovreguleret hæftelse (G.A.3.3.8)
  • Virksomhedsformer og deres hæftelse (G.A.3.3.9).