Skattefri befordringsgodtgørelse er et beløb, som udbetales af en arbejdsgiver eller hvervgiver med en km-sats til dækning af udgifter, som en lønmodtager eller hvervtager - fx et bestyrelsesmedlem og lignende - har afholdt til erhvervsmæssig befordring med egen (eller sin ægtefælles) bil, motorcykel, knallert, EU-knallert eller cykel.

Befordringsgodtgørelsen kan kun udbetales skattefrit, hvis alle betingelserne i LL § 9 B og LL § 9, stk. 4 er opfyldt. Satserne for x 2012x  findes i BEK nr. x 1994 af 13. december 2011x .

Betingelserne for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse i LL § 9 B er beskrevet nedenfor.