Indhold

Dette afsnit handler om definitionen af begrebet "brugte varer". Se ML § 69, stk. 3.

Afsnittet indeholder:

 • Definition: "Brugte varer"
 • Eksempler på varer, der kan udgøre "brugte varer"
 • Eksempler på varer, der ikke er "brugte varer"
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Definition: "Brugte varer"

Ved brugte varer forstås løsøregenstande, der kan genanvendes i den foreliggende stand, evt. efter reparation. Det er dog en betingelse, at varen bevarer sin identitet. Se ML § 69, stk. 3.

En vare anses normalt for brugt, når den er taget i brug. Transportmidler, der er nævnt i ML § 11, stk. 6, anses dog kun for brugte, når de ikke er omfattet af definitionen af nye transportmidler i denne bestemmelse.

Varer, der ikke har været taget i brug, kan dog i visse tilfælde anses for "bruge varer". Det gælder fx varer, der har været ejet af privatpersoner. Det afgørende er her, at varen har været solgt til endeligt forbrug, og der dermed er blevet betalt moms af varen ved et tidligere salg, uden at denne moms kunne fradrages.

Heste, som købes hos privatpersoner (andre end opdrætteren) og bliver trænet op til ridehest, kan sælges videre efter brugtmomsordningen. Se EF-domstolens dom i sag C-320/02 Förvaltnings AB Stenholmen.

Eksempler på varer, der kan udgøre "brugte varer"'

Eksempler (ikke udtømmende) på varer der kan være omfattet af definitionen "brugte varer" (når de har været taget i brug) er:

 • Levende dyr. Se EF-domstolens dom i sag C-320/02, Förvaltnings AB Stenholmen
 • Ædelmetaller / -stene, der er forarbejdet til smykker, mønter og lignende.
 • Transportmidler, der er nævnt i ML § 11, stk. 6, men ikke er omfattet af definitionen af nye transportmidler i denne bestemmelse. Se afsnit D.A.4.8.1 om nye transportmidler.
 • Andre brugte transportmidler end dem, der er nævnt i ML § 11, stk. 6.
 • Kunsthåndværk og lignende, som ikke er ikke er omfattet af definitionen i ML § 69, stk. 4 (kunstgenstande). Se afsnit D.A.18.3.3.
 • Samlerobjekter, der ikke er omfattet af definitionen i ML § 69, stk. 5, eksempelvis en vinsamling, som købes hos en privatperson. Se afsnit D.A.18.3.4.

Eksempler på varer, der ikke er "brugte varer"

Eksempler (ikke udtømmende) på varer, der ikke er omfattet af begrebet "brugte varer" er:

 • Fabriksnye varer, det vil sige varer der ikke er taget i brug. Varer der har været ejet af en privatperson, kan dog anses for brugte varer, selv om de ikke har været taget i brug. Det gælder fx varer, som har været en del af en privatpersons samling (eksempelvis en vinsamling eller en samling af dukker, selv om disse er i uåbnet original emballage).
 • Ædelmetaller og ædelstene, der ikke er forarbejdet til smykker, mønter og lignende. Se ML § 69, stk. 3.
 • Kunstgenstande, der er omfattet af definitionen i ML § 69, stk. 4. Kunstgenstande kan dog omfattes af brugtmomsordningen, hvis momsen ved købet er beregnet efter de særlige regler om kunstneres førstegangssalg af egne kunstværker i ML § 30, stk. 3. Se ML § 69, stk. 1, nr. 4. Det samme gælder, hvis videreforhandleren selv har indført kunstværkerne fra lande udenfor EU. Se ML § 69, stk. 2.
 • Samlerobjekter, der er omfattet af definitionen i ML § 69, stk. 5. Samlerobjekter kan dog omfattes af brugtmomsordningen, hvis videreforhandleren selv har indført dem fra lande udenfor EU. Se ML § 69, stk. 2.
 • Antikviteter, der er omfattet af definitionen i ML § 69, stk. 6. Antikviteter kan dog omfattes af brugtmomsordningen, hvis videreforhandleren selv har indført dem fra lande udenfor EU. Se ML § 69, stk. 2.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-320/02
Förvaltnings AB Stenholmen

EF-domstolen udtalte, at levende dyr kan betragtes som brugte genstande.

En hest, som bliver købt af en privatperson (en anden end opdrætteren) og trænet op til ridehest, kan betragtes som en brugt genstand og sælges videre efter brugtmomsordningen.

Det er uden betydning, at værdiforøgelsen ikke skyldes en "reparation" i ordets egentlige forstand, men en biologisk proces eller optræning.