Indhold

Afsnittet handler om, hvornår der skal betales afgift for registrering af ejerrettighederne til et fly.

Afsnittet indeholder:

  • Registreringsmyndigheden
  • Hvornår udløses afgiften?
  • Midlertidig registrering.

Registreringsmyndigheden

Registreringsmyndigheden er Luftfartøjsregistret, Trafikstyrelsen. Registreringen af rettigheder over fly sker i to registre:

  • Nationalitetsregistret - registrering af ejerrettigheder
  • Rettighedsregistret over Luftfartøjer - registrering af panterettigheder

Hvornår udløses afgiften?

Afgiften udløses ved anmeldelse til registrering i et af registrene. Se TAL § 16. Overførsel fra Nationalitetsregistret til Rettighedsregistret udløser ikke afgift.

Registreringsafgiften udløses ikke kun ved registrering af et ejerskifte, men også ved registrering af et ejerforhold, der ikke sker i forbindelse med et ejerskifte. Der skal derfor betales registreringsafgift, når et fly overføres fra et udenlandsk register til Nationalitetsregistret, uden at flyet skifter ejer, fordi der sker en registrering af ejerforholdet i et dansk register.

Midlertidig registrering

Der skal betales registreringsafgift, selvom registreringen af ejerforholdet er midlertidigt. Hvis et ejerforhold er registreret betinget, er den endelige registrering af forholdet afgiftsfri.