Indhold

xL 2018-04-29 nr. 359 ophæver TAL §§ 11 og 12. Ophævelsen betyder, at den hidtidige afgift ved registrering af ejerforhold og pant i ethvert skib, der registreres i et dansk skibsregister, afskaffes.

Ophævelsen ændrer ikke på afgiftspligten for tinglysning af pant i helt små skibe med BRT under 5 og mellemstore fritidsfartøjer med BRT under 20, hvor pant i sådanne skibe tinglyses i Personbogen som pant i løsøre. For disse tinglysninger gælder de almindelige regler om tinglysning af pant i løsøre.

For en beskrivelse af de tidligere gældende regler vedrørende afgift ved registrering af skibe henvises til tidligere udgaver af Den Juridiske vejledning, afsnit E.B.3.2.x