Regel

Udbetaling af efterløn sker efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. kapitel 11 a. Betingelserne for at få ret til efterløn er fastsat i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. § 74 a.

Efterlønnen skal medregnes i den skattepligtige personlige indkomst. Se PSL § 3, stk. 1. Efterlønnen er A-indkomst, jf. KSL § 43, stk. 2, litra c, og KSL BEK § 18, nr. 5.