Indhold

Dette afsnit beskriver særlige skattemæssige forhold der gælder for hjorte- og pelsdyravlere.

Afsnittet indeholder:

  • Varelagerloven og dyrehold
  • Vejledende fremstillingspriser.

Varelagerloven og dyrehold

Erhvervsdrivende, der driver hjorte- eller pelsdyrfarme, skal opgøre værdien af besætningen efter varelagerloven. Se afsnit C.C.2.3.1.2 om varelagerets bestanddele.

Vejledende fremstillingspriser

SKM2018.587.SKTST er fastsat følgende vejledende fremstillingspriser til brug ved skatteansættelsen for hjorte- og pelsdyravlere for indkomståret 2018:

Hjortefarme:  
Krondyr 1.560 kr.
Kronkalve 920 kr.
Dådyr 820 kr.
Dådyrkalve 500 kr.
Pelsdyrfarme:  
Mink, herunder avlsdyr, dyr til pelsning samt skind 200 kr.
Unger under 3 måneder 0 kr.

Hjorte- og pelsdyravlere kan vælge at anvende disse værdier ved værdiansættelsen af besætningen i stedet for den faktiske fremstillingspris, beregnet på grundlag af virksomhedens regnskab.

Der fastsættes ikke længere årlige vejledende fremstillingspriser for chinchilla og blå- og sølvræve, da der kun er få besætninger. Fremstillingspriserne har gennem mange år været ansat til 92 kr. for chinchilla og Skattestyrelsen vil derfor som udgangspunkt også fremover godkende denne værdi, hvis ikke de faktiske fremstillingspriser anvendes.

Erhvervsdrivende, der driver hjorte- eller pelsdyrfarme, med kalenderårsregnskab skal benytte de fremstillingspriser, der er fastsat ved kalenderårets udgang. Anvendes et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), skal de fremstillingspriser, der sidst er offentliggjort forud for regnskabsafslutningen, benyttes.

Værdierne for et indkomstår fastsættes ved udgangen af året.