Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Generelt (J.A.4.1)
  • Beskrivelse af kriterierne i SPILL §§ 26-30 (J.A.4.2)
  • Udøvelse af spilvirksomhed på økonomisk og faglig forsvarlig vis (J.A.4.3)
  • Registrering hos Erhvervsstyrelsen (J.A.4.4)

Bemærk

Afsnit J.A.4 gælder ikke for bevillinger udstedt efter pokerloven.

 

Se også

  • Afsnit J.A.14.2 om bevillinger efter pokerloven.