Indhold

Dette afsnit handler om afgift af puljevæddemål på heste- og hundevæddeløb.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Hvem er afgiftspligtig?
  • Afgiftens størrelse og beregning
  • Afgiftsperiode
  • Registrering, angivelse og betaling.

Se også

Se også afsnit

  • E.A.9.14 for bestemmelser om regnskab og kontrol.
  • E.A.9.10 om reglerne for afgifter af lokale puljevæddemål på heste- og hundevæddemål, cykelløb på bane og kapflyvning med duer.

Regel

Indehaveren af en tilladelse til udbud af puljevæddemål på heste- og hundevæddeløb efter § 12 i lov om spil skal betale en afgift på 11 pct. af bruttospilleindtægten. Der skal desuden betales en tillægsafgift på 19 pct. af den del af den månedlige bruttospilleindtægt, der overstiger 16,7 mio. kr. Se SPILAL § 7.

Bemærk

Det er ikke tilladt at udbyde væddemål med faste odds på heste- og hundevæddeløb. Se SPILL § 12.

Hvem er afgiftspligtig?

Det er kun Danske Spil A/S, eller et af Danske Spil A/S helejet datterselskab, der kan få tilladelse til udbud af puljevæddemål på heste- og hundevæddeløb. Selskabet skal betale afgiften af væddemålene.

Afgiftens størrelse og beregning

Der skal betales en afgift på 11 pct. af bruttospilleindtægten (indskud fratrukket gevinster).

Der skal også betales en tillægsafgift på 19 pct. af den del af den månedlige bruttospilleindtægt, der overstiger 16,7 mio. kr.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden er kalendermåneden. Se SPILAL § 21.

SKAT kan afkorte afgiftsperioden og betalingsfristen, hvis afgift ikke er betalt rettidigt. Se SPILAL § 21, stk. 2.

Registrering, angivelse og betaling

Danske Spil A/S, eller et af Danske Spil A/S helejet datterselskab, skal anmelde sin virksomhed med udbud af væddemålene til registrering. Se SPILAL § 19, stk. 1.

Ændringer i de oplysninger, der er anmeldt til registrering, skal meddeles SKAT senest otte dage efter ændringen.

Det er selskabet, der skal angive og betale afgiften. Angivelse og indbetaling af afgiften skal ske senest den 15. i måneden efter udløbet af afgiftsperioden. Se SPILAL § 21, stk. 1.

Danske Spil A/S skal tilmelde sig og bruge TastSelv til angivelse og betaling af afgiften.

Bemærk

En registrering foretaget efter de regler, som var gældende før 1. januar 2012 opretholdes automatisk også efter 1. januar 2012, og ikrafttræden af SPILAL medfører derfor ikke, at der skal foretages ny registrering.