Indhold

Dette afsnit beskriver, at der ikke skal opkræves moms af ubetingede rabatter. Se xML § 27, stk. 3x, nr. 1 og 2.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit D.A.8.1.1.4 om betingede rabatter.