Indhold

Dette afsnit beskriver periodiseringen af tab på debitorer ifølge xML § 27, stk. 6x. Tab på debitorer kan fradrages i momsgrundlaget, når tabet bliver konstateret.  

Afsnittet indeholder: