Indhold

Afsnittet beskriver reglerne om fastsættelse af afgiftsgrundlaget ved handel mellem parter, som er interesseforbundne. Se xMLx § 29.

Afsnittet indeholder: