Indhold

Dette afsnit handler om den særlige skatteordning i KSL §§ 48 E - 48 F, der giver mulighed for bruttobeskatning med 27 pct. + arbejdsmarkedsbidrag af løn til godkendte forskere og højtlønnede medarbejdere fra udlandet i en periode på op til i alt 7 år.

Afsnittet indeholder:

  • Regler for at kunne anvende forskerskatteordningen (C.F.6.1)
  • Regler for beskatning i forskerskatteordningen (C.F.6.2)
  • Særlige regler for godkendte forskere (C.F.6.3).

Se også

  • C.F.6.3.1 - Hvem kan godkendes som forsker?
  • C.F.6.1.4 - Krav om minimumsløn til personer, der ikke er godkendte forskere.

x 

Ved lov nr. 1432 af 05/12/2018 om ændring af kildeskatteloven (Afbureaukratisering af forskerskatteordningen) er der sket en række justeringer af reglerne. Ændringerne er indarbejdet i de relevante afsnit.x

Se også 

xBemærkninger til lovforslaget (L30/2018).x