Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Indhold

Afsnit C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning handler om subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning.

 • Fuld skattepligt (C.F.1)
 • Opgørelsen af den udenlandske indkomst (C.F.2)
 • Begrænset skattepligtige, subjektive og objektive regler (C.F.3)
 • LL § 33, LL § 33A og lempelsesberegning (C.F.4)
 • Grænsegængerreglerne (C.F.5)
 • Forskerskatteordningen (C.F.6)
 • Ansatte i EU og internationale organisationer (C.F.7)
 • Indgåelse af dobbeltbeskatningsaftaler (C.F.8)
 • Dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler (C.F.9).
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Vejledningen er ajourført med den seneste vedtagne lovgivning og praksis. 

Den multilaterale konvention (MLI'en) 

MLI'en er blevet en del af dansk ret.

Se lov nr. 327 af 30. marts 2019. Se også det nye afsnit C.F.8.3 herom.

For Danmarks vedkommende er ratifikationsinstrumentet afleveret den 30. september 2019. Se afsnit C.F.8.3 om MLI'en.

EU-voldgiftsdirektivet

Direktivet finder anvendelse på alle skattesubjekter, som skal svare skat af indkomst og kapital, der er dækket af bilaterale aftaler og EU-voldgiftskonventionen.

Se nyt afsnit C.F.8.4 herom.

Dobbeltbeskatningsoverenskomster

Der er indgået en DBO med Armenien. Se afsnit C.F.9.2.1.6.

Der er indgået en protokol til DBO'en med Brasilien. Se afsnit C.F.9.2.2.10.

Der er indgået en protokol til den nordiske DBO. Se afsnit C.F.9.2.14.7.