Børneydelse (til børn under 15 år) og ungeydelsen (for børn mellem 15 og 17 år) er skattefri. Se lovbekendtgørelse nr. 609 af 3. juni 2016 om børne- og ungeydelse.