Dato for udgivelse
22 Dec 2011 08:48
Gyldig til
31 Dec 2012 23:59
Til
virksomheder registreret efter registreringsafgiftsloven m.fl.
Sagsnummer
11-291032
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Folketinget har vedtaget lovforslag L34 af 21. november 2011  om ændring af bl.a. brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. Lovforslagets ændringer har virkning for afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2012 eller senere.


Folketinget har vedtaget lovforslag L34 af 21. november 2011  om ændring af bl.a. brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

Ændringerne har virkning for afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2013 eller senere.

Se dog nederst i nyhedsbrevet om nye satser for 2012, der har virkning for afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2012 eller senere.

Satser fra 2013

Brændstofforbrugsafgiftsloven - 2013

I lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 835 af 1. juli 2011, foretages følgende ændring:

§ 3, stk. 1 ændres således:

 
»Af alle afgiftspligtige biler betales afgift af bilens brændstofforbrug, jf. §§ 2 og 4, udtrykt som kilometer pr. liter, som anmeldt til Færdselsstyrelsen, eller som fremlagt ved syn hos en synsvirksomhed med henblik på første registrering i Danmark. Afgiften svares med de nedenfor under A eller B anførte beløb:

         
A. Benzindrevne biler m.v.   Afgift pr. halvår, kr. pr. bil  
Kilometer pr. liter mindst 20,0 290  
Under 20,0 men ikke under 18,2 560  
Under 18,2 men ikke under 16,7 830  
Under 16,7 men ikke under 15,4 1.110  
Under 15,4 men ikke under 14,3 1.380  
Under 14,3 men ikke under 13,3 1.650  
Under 13,3 men ikke under 12,5 1.920  
Under 12,5 men ikke under 11,8 2.190  
Under 11,8 men ikke under 11,1 2.460  
Under 11,1 men ikke under 10,5 2.730  
Under 10,5 men ikke under 10,0 3.010  
Under 10,0 men ikke under 9,1 3.540  
Under 9,1 men ikke under 8,3 4.100  
Under 8,3 men ikke under 7,7 4.640  
Under 7,7 men ikke under 7,1 5.180  
Under 7,1 men ikke under 6,7 5.720  
Under 6,7 men ikke under 6,3 6.270  
Under 6,3 men ikke under 5,9 6.810  
Under 5,9 men ikke under 5,6 7.350  
Under 5,6 men ikke under 5,3 7.910  
Under 5,3 men ikke under 5,0 8.450  
Under 5,0 men ikke under 4,8 8.990  
Under 4,8 men ikke under 4,5 9.530  
Under 4,5     10.080  
           

 

B. Dieseldrevne biler m.v.   Afgift pr. halvår, kr. pr. bil  
           
        Forbrug Udligning
Kilometer pr. liter mindst 32,1 - 80
Under 32,1 men ikke under 28,1 - 370
Under 28,1 men ikke under 25,0 - 660
Under 25,0 men ikke under 22,5 290 720
Under 22,5 men ikke under 20,5 560 790
Under 20,5 men ikke under 18,8 830 850
Under 18,8 men ikke under 17,3 1.110 920
Under 17,3 men ikke under 16,1 1.380 990
Under 16,1 men ikke under 15,0 1.650 1.060
Under 15,0 men ikke under 14,1 1.920 1.140
Under 14,1 men ikke under 13,2 2.190 1.210
Under 13,2 men ikke under 12,5 2.460 1.290
Under 12,5 men ikke under 11,9 2.730 1.360
Under 11,9 men ikke under 11,3 3.010 1.420
Under 11,3 men ikke under 10,2 3.540 1.570
Under 10,2 men ikke under 9,4 4.100 1.710
Under 9,4 men ikke under 8,7 4.640 1.840
Under 8,7 men ikke under 8,1 5.180 2.000
Under 8,1 men ikke under 7,5 5.720 2.110
Under 7,5 men ikke under 7,0 6.270 2.250
Under 7,0 men ikke under 6,6 6.810 2.410
Under 6,6 men ikke under 6,2 7.350 2.540
Under 6,2 men ikke under 5,9 7.910 2.670
Under 5,9 men ikke under 5,6 8.450 2.830
Under 5,6 men ikke under 5,4 8.990 2.970
Under 5,4 men ikke under 5,1 9.530 3.160
Under 5,1     10.080 3.300«

   

 

Vægtafgiftsloven - 2013

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 837 af 1. juli 2011, som ændret ved § 2 i lov nr. 1337 af 19. december 2008 og § 3 i lov nr. 1386 af 21. december 2009 foretages følgende ændringer:

§ 3, stk. 1, ændres således:

»Af personmotorkøretøjer samt af påhængs- og sættevogne til personbefordring svares afgift af køretøjernes egenvægt efter nedenstående satser. Af campingvogne svares afgift med 32 pct. af vægtafgiftssatserne under A, men ikke udligningsafgift. Af sættevogne svares afgift som for påhængsvogne.

       
       
  Vægtafgift Udligningsafgift
  kr. Motorkøretøj Påhængsvogn
    kr. kr.
A. Personmotorkøretøjer, bortset fra busser (rute- og turistbiler m.m.) og hyrevogne. Påhængs- og sættevogne til personbefordring.      
I. Egenvægt indtil 600 kg      
Motorcykler.      
Afgift pr. køretøj:      
12 måneder 640 330  
Andre personmotorkøretøjer.      
Afgift pr. køretøj:      
6 måneder 930 480 -
II. Egenvægt 601-800 kg      
Afgift pr. køretøj:      
6 måneder 1.140 600 -
III. Egenvægt 801-1.100 kg      
Afgift pr. køretøj:      
6 måneder 1.550 790 -
IV. Egenvægt 1.101-1.300 kg      
Afgift pr. køretøj:      
6 måneder 2.060 1.000 -
V. Egenvægt 1.301-1.500 kg      
Afgift pr. køretøj:      
6 måneder 2.690 - -
3 måneder 1.360 640 -
VI. Egenvægt 1.501-2.000 kg      
Afgift pr. køretøj:      
6 måneder 3.710 - -
3 måneder 1.860 860 -
VII. Egenvægt over 2.000 kg      
Afgift pr. 100 kg egenvægt:      
3 måneder 105 48 19
       
B. Busser, turistbiler og lign.      
med højst 2 aksler.      
(Rutebiler, se § 15, stk. 1, nr. 6)      
I. Egenvægt indtil 1.300 kg      
Afgift pr. køretøj:      
12 måneder 450 1.130 -
II. Egenvægt 1.301-1.500 kg      
Afgift pr. køretøj:      
12 måneder 585 1.160 -
III. Egenvægt 1.501-2.000 kg      
Afgift pr. køretøj:      
12 måneder 810 1.230 -
IV. Egenvægt 2.001-3.000 kg      
Afgift pr. køretøj:      
12 måneder 900 1.230 -
V. Egenvægt 3.001-4.000 kg      
Afgift pr. køretøj:      
12 måneder 1.440 1.230 -
VI. Egenvægt 4.001-5.000 kg      
Afgift pr. køretøj:      
12 måneder 1.920 1.230 -
VII. Egenvægt 5.001-6.000 kg      
Afgift pr. køretøj:      
12 måneder 2.400 1.230 -
VIII. Egenvægt 6.001-7.000 kg      
Afgift pr. køretøj:      
12 måneder 3.120 1.230 -
IX. Egenvægt 7.001-8.000 kg      
Afgift pr. køretøj:      
12 måneder 3.640 1.230 -
X. Egenvægt 8.001-9.000 kg      
Afgift pr. køretøj:      
12 måneder 4.160 1.230 -
XI. Egenvægt over 9.000 kg      
Afgift pr. 100 kg egenvægt:      
12 måneder 50 14 -
       
C. Busser, turistbiler og lign.      
med mere end 2 aksler.      
Afgift pr. 100 kg egenvægt:      
12 måneder 36 10 -
       
    Udligningsafgift kr.
D. Hyrevogne og sygetransportbiler.      
(Ambulancer, se § 15, stk. 1, nr. 5)      
I. Egenvægt indtil 800 kg      
Afgift pr. køretøj:      
12 måneder     1.530
II. Egenvægt 801-1.100 kg      
Afgift pr. køretøj:      
12 måneder     1.890
III. Egenvægt 1.101-1.300 kg      
Afgift pr. køretøj:      
12 måneder     2.240
IV. Egenvægt 1.301-1.500 kg      
Afgift pr. køretøj:      
12 måneder     2.450
V. Egenvægt 1.501-2.000 kg      
Afgift pr. køretøj:      
12 måneder     2.710
VI. Egenvægt over 2.000 kg      
Afgift pr. køretøj:      
12 måneder     3.250«
       

 

§ 4, stk. 1, ændres således:

»Af vare- og lastmotorkøretøjer, der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, af påhængsvogne til godstransport og af registreringspligtige påhængsredskaber bortset fra campingvogne samt af registreringspligtige motorredskaber, som er indrettet til godstransport, svares afgift af køretøjernes tilladte totalvægt efter nedenstående satser. Afgiften af motorkøretøjer, der registreres som trækkraft for sættevogne til godstransport, forhøjes som fastsat i stk. 4. Afgiften af de nævnte påhængsredskaber beregnes efter satserne for påhængsvogne. Afgiften af de nævnte motorredskaber beregnes efter satserne for vare- og lastmotorkøretøjer. Der betales ikke afgift af påhængskøretøjer til godstransport, der har en tilladt totalvægt over 3.500 kg.

         
    Vægtafgift Udlignings- Tillæg for privat anvendelse
    Motor- køretøj kr. Påhængs- køretøj kr. Motor- køretøj kr. Påhængs- køretøj kr. Motor- køretøjer registreret første gang til og med den 24. april 2007. kr. Motor- køretøjer registreret første gang den 25. april 2007 eller senere kr.
I Motorcykler med varesidevogn            
  Afgift pr. køretøj:            
  12 måneder 290 - 76 - - -
               
II Vare- og lastbiler m.v., der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, samt visse påhængskøretøjer.            
A. Motor- og påhængskøretøjer m.v. indtil 4.000 kg tilladt totalvægt.            
  Totalvægt indtil 500 kg            
  Afgift pr. køretøj:            
  12 måneder 930 - 360 - 990 5.510
  Totalvægt 501-1.000 kg            
  Afgift pr. køretøj:            
  12 måneder 1.190 130 520 - 990 5.510
  Totalvægt 1.001-2.000 kg            
  Afgift pr. køretøj:            
  12 måneder 1.980 250 710 - 990 5.510
  Totalvægt 2.001-2.500 kg            
  Afgift pr. køretøj:            
  12 måneder 3.430 320 890 - 5.510 5.510
  Totalvægt 2.501-3.000 kg            
  Afgift pr. køretøj:            
  12 måneder 4.110 400 1.010 - 5.510 5.510
  Totalvægt 3.001-4.000 kg            
  Afgift pr. køretøj:            
  12 måneder 4.110 490 1.150 160 5.510 16.380
               

 

    Vægtafgift Udligningsafgift
    Motorkøretøj kr. Påhængskøretøj kr. Motorkøretøj kr. Påhængskøretøj kr.
B. Motor- og påhængskøretøjer m.v. over 4.000 kg tilladt totalvægt. a) Med højst 2 aksler.        
  Totalvægt 4.001-5.000 kg Afgift pr. køretøj:        
  12 måneder 2.052 552 1.150 200
  Totalvægt 5.001-6.000 kg Afgift pr. køretøj:        
  12 måneder 2.052 672 1.150 250
  Totalvægt 6.001-7.000 kg Afgift pr. køretøj:        
  12 måneder 2.052 825 1.150 300
  Totalvægt 7.001-8.000 kg Afgift pr. køretøj:        
  12 måneder 2.052 988 1.150 400
  Totalvægt 8.001-9.000 kg Afgift pr. køretøj:        
  12 måneder 2.052 1.161 1.150 450
  Totalvægt 9.001-10.000 kg Afgift pr. køretøj:        
  12 måneder 2.052 1.344 1.150 550
  Totalvægt 10.001-11.000 kg Afgift pr. køretøj:        
  12 måneder 2.279 1.537 1.150 650
  Totalvægt 11.001-12.000 kg Afgift pr. køretøj:        
  12 måneder 2.610 1.740 1.150 750
  Totalvægt 12.001-13.000 kg Afgift pr. køretøj:        
  12 måneder 3.087 1.953 1.150 850
  Totalvægt 13.001-14.000 kg Afgift pr. køretøj:        
  12 måneder 3.604 2.176 1.150 1.000
  Totalvægt 14.001-15.000 kg Afgift pr. køretøj:        
  12 måneder 4.161 2.628 1.150 1.100
  Totalvægt over 15.000 kg Afgift pr. 200 kg totalvægt:        
  12 måneder 60 40 16 16
  b) Med mere end 2 aksler.        
  Totalvægt indtil 18.000 kg Afgift pr. 200 kg totalvægt:        
  12 måneder 32 20 11 12
  Totalvægt 18.001-19.000 kg Afgift pr. køretøj:        
  12 måneder 3.069 1.953 1.150 1.100
  Totalvægt 19.001-20.000 kg Afgift pr. køretøj:        
  12 måneder 3.332 2.156 1.150 1.200
  Totalvægt over 20.000 kg Afgift pr. 200 kg totalvægt:        
  12 måneder 36 24 13 13

Satser gældende for 2012

Brændstofforbrugsafgiftsloven - 2012

For afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2012 eller senere og til og med afgiftsperioder, der er påbegyndt senest den 31. december 2012 opkræves afgiften for benzindrevne biler efter reglerne i § 3, stk. 1, A, i brændstofforbrugsafgiftsloven, med følgende beløb:

A. Benzindrevne biler m.v.
        Afgift pr. halvår, kr. pr. personbil
Kilometer pr. liter mindst 20,0 280
Under 20,0 men ikke under 18,2 540
Under 18,2 men ikke under 16,7 800
Under 16,7 men ikke under 15,4 1.060
Under 15,4 men ikke under 14,3 1.320
Under 14,3 men ikke under 13,3 1.580
Under 13,3 men ikke under 12,5 1.840
Under 12,5 men ikke under 11,8 2.100
Under 11,8 men ikke under 11,1 2.360
Under 11,1 men ikke under 10,5 2.620
Under 10,5 men ikke under 10,0 2.880
Under 10,0 men ikke under 9,1 3.390
Under 9,1 men ikke under 8,3 3.930
Under 8,3 men ikke under 7,7 4.450
Under 7,7 men ikke under 7,1 4.960
Under 7,1 men ikke under 6,7 5.490
Under 6,7 men ikke under 6,3 6.010
Under 6,3 men ikke under 5,9 6.520
Under 5,9 men ikke under 5,6 7.040
Under 5,6 men ikke under 5,3 7.580
Under 5,3 men ikke under 5,0 8.100
Under 5,0 men ikke under 4,8 8.610
Under 4,8 men ikke under 4,5 9.140
Under 4,5     9.660
         

For afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2012 eller senere og til og med afgiftsperioder, der er påbegyndt senest den 31. december 2012 opkræves afgiften vedrørende forbrug for dieseldrevne biler efter reglerne i § 3, stk. 1, B, i brændstofforbrugsafgiftsloven, med følgende beløb (Vær opmærksom på, at udligningsafgiften opkræves med satserne for 2011):

B. Dieseldrevne biler m.v.    
    Afgift pr. halvår, kr. pr. bil Forbrug
Kilometer pr. liter mindst 32,1 -
Under 32,1 men ikke under 28,1 -
Under 28,1 men ikke under 25,0 -
Under 25,0 men ikke under 22,5 280
Under 22,5 men ikke under 20,5 540
Under 20,5 men ikke under 18,8 800
Under 18,8 men ikke under 17,3 1.060
Under 17,3 men ikke under 16,1 1.320
Under 16,1 men ikke under 15,0 1.580
Under 15,0 men ikke under 14,1 1.840
Under 14,1 men ikke under 13,2 2.100
Under 13,2 men ikke under 12,5 2.360
Under 12,5 men ikke under 11,9 2.620
Under 11,9 men ikke under 11,3 2.880
Under 11,3 men ikke under 10,2 3.390
Under 10,2 men ikke under 9,4 3.930
Under 9,4 men ikke under 8,7 4.450
Under 8,7 men ikke under 8,1 4.960
Under 8,1 men ikke under 7,5 5.490
Under 7,5 men ikke under 7,0 6.010
Under 7,0 men ikke under 6,6 6.520
Under 6,6 men ikke under 6,2 7.040
Under 6,2 men ikke under 5,9 7.580
Under 5,9 men ikke under 5,6 8.100
Under 5,6 men ikke under 5,4 8.610
Under 5,4 men ikke under 5,1 9.140
Under 5,1     9.660

 

Vægtafgiftsloven - 2012

For afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2012 eller senere og til og med afgiftsperioder, der er påbegyndt senest den 31. december 2012 opkræves vægtafgiften for køretøjer omfattet af § 3, stk. 1, A, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., med følgende beløb:

  Vægtafgift kr.
A. Personmotorkøretøjer, bortset fra busser (rute- og turistbiler m.m.) og hyrevogne. Påhængs- og sættevogne til personbefordring.  
I. Egenvægt indtil 600 kg Motorcykler. Afgift pr. køretøj:  
12 måneder 610
Andre personmotorkøretøjer. Afgift pr. køretøj:  
6 måneder 890
II. Egenvægt 601-800 kg Afgift pr. køretøj:  
6 måneder 1.090
III. Egenvægt 801-1.100 kg Afgift pr. køretøj:  
6 måneder 1.490
IV. Egenvægt 1.101-1.300 kg Afgift pr. køretøj:  
6 måneder 1970
V. Egenvægt 1.301-1.500 kg Afgift pr. køretøj:  
6 måneder 2.580
3 måneder 1.300
VI. Egenvægt 1.501-2.000 kg Afgift pr. køretøj:  
6 måneder 3.550
3 måneder 1.780
VII. Egenvægt over 2.000 kg Afgift pr. 100 kg egenvægt:  
3 måneder 101
   

For afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2012 eller senere og til og med afgiftsperioder, der er påbegyndt senest den 31. december 2012 opkræves vægtafgift og privatanvendelsestillægfor varebiler og vægtafgift for mindre påhængskøretøjer efter reglerne i § 4, stk. 1, II, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., med følgende beløb:

  Vægtafgift Tillæg for privat anvendelse
  Motorkøretøj kr. Påhængskøretøj kr. Motorkøretøjer registreret første gang til og med den 24. april 2007. kr. Motorkøretøjer registreret første gang den 25. april 2007 eller senere. kr.
II Vare- og lastbiler m.v., der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, samt visse påhængskøretøjer.        
A. Motor- og påhængskøretøjer m.v. indtil 4.000 kg tilladt totalvægt.        
  Totalvægt indtil 500 kg Afgift pr. køretøj:        
  12 måneder 890 - 950 5.280
  Totalvægt 501-1.000 kg Afgift pr. køretøj:        
  12 måneder 1.150 120 950 5.280
  Totalvægt 1.001-2.000 kg Afgift pr. køretøj:        
  12 måneder 1.900 240 950 5.280
  Totalvægt 2.001-2.500 kg Afgift pr. køretøj:        
  12 måneder 3.290 310 5.280 5.280
  Totalvægt 2.501-3.000 kg Afgift pr. køretøj:        
  12 måneder 3.940 380 5.280 5.280
  Totalvægt 3.001-4.000 kg Afgift pr. køretøj:        
  12 måneder 3.940 470 5.280

15.690

Det præciseres, at der for afgiftsperioder, der er påbegyndt senest den 31. december 2011, skal betales afgift efter de hidtil gældende regler.

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit E.A.8.3 og E.A.8.4