Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om beskatning af gevinst og tab på gæld.

Afsnittet indeholder:

  • Definition på gæld
  • Regel.

Definition på gæld

Gæld defineres som en persons ensidige ubetingede forpligtelse til betaling af en pengesum.

Regel

Gevinst og tab på gæld skal medregnes til beskatningsgrundlaget efter PAL §§ 3, 6 og 7 og skal opgøres efter lagerprincippet. Se PAL § 15 stk. 3 jævnfør stk. 4. Se også afsnit C.G.3.2.2 om opgørelse af beskatningsgrundlaget efter lagerprincippet.