Indhold

Afsnittet beskriver, hvordan afkast opgøres på de mest almindelige aktiver. Listen er ikke udtømmende.

Afsnittet indeholder:

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter