Indhold

Afsnittet beskriver, hvordan afkast opgøres på de mest almindelige aktiver. Listen er ikke udtømmende.

Afsnittet indeholder: