Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for ophør af PAL-skattepligt for personer, der ophører med at være fuldt skattepligtige til Danmark eller bliver hjemmehørende i udlandet i henhold til en DBO. Disse regler fremgår af PAL § 23a. Endvidere beskriver afsnittet reglerne for skattepligtige institutioners ophør af skattepligt, jf. PAL § 24.

Afsnittet indeholder: