Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår de skattepligtige pensionsinstitutter efter PAL § 1, stk. 2 og pensionsinstitutter, som ikke er omfattet af PAL § 22, og som udbyder ordninger efter PAL § 1, stk. 1, sender opgørelse over beskatningsgrundlaget og betaler PAL-skat.

Afsnittet indeholder:

  • Frist, renter og indbetaling (C.G.4.1.1.1)
  • Særligt for ordninger omfattet af PAL § 1, stk. 1 (C.G.4.1.1.2).