De ordninger, der er omfattet af PBL § 50, er

  • pensionskasseordninger, der ikke omfattes af kapitel 1 i pensionsbeskatningsloven (PBL), men som opfylder betingelserne i PBL § 3,
  • livsforsikringer omfattet af PBL § 53 A, stk. 3, og
  • syge- og ulykkesforsikringer, der ejes af den forsikrede.

PBL § 50 blev ophævet med virkning fra 2. juni 1998 og ordningerne blev i stedet omfattet af PBL § 53 A og 53 B, hvis forsikringen eller ordningen var oprettet eller erhvervet den 18. februar 1992 eller senere.

PBL § 50 gælder fortsat for forsikringer og ordninger oprettet før den 18. februar 1992. PAL-skattepligten gælder derfor fortsat for forsikringer og ordninger omfattet af PBL § 50.