Pensionskonti omfattet af pensionsbeskatningslovens § 42 er

  • Pensionsordninger, der er oprettet på en særlig konto ved at overføre pensionsbidrag med videre i forbindelse med fratrædelse af stilling i statens, folkekirkens, folkeskolens eller en kommunes tjeneste.
  • Pensionsordninger, der er oprettet på en særlig konto ved at overføre udtrædelsesgodtgørelse fra en statsunderstøttet pensionsordning eller fra en pensionskasse, der er omfattet af PBL §§ 2, 6 eller 7.