Indhold

Næsten alle fordringer, der inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden, kan omfattes af en afdragsordning, men der gælder forskellige regler og betingelser, når restanceinddrivelsesmyndigheden indgår afdragsordninger med henholdsvis personer og med virksomheder. Dette afsnit beskriver regler og fremgangsmåder, når restanceinddrivelsesmyndigheden vil fastsætte/tiltræde en afdragsordning.

Afsnittet indeholder: