Indhold

Dette afsnit handler om:

  • Ejendomsværdiskattelovens baggrund, formål og historik (C.H.3.5.1)
  • Hvem skal betale ejendomsværdiskat? (C.H.3.5.2)
  • Hvilke ejendomme skal der betales ejendomsværdiskat af? (C.H.3.5.3)
  • Hvornår skal der betales ejendomsværdiskat (C.H.3.5.4)
  • Hvordan beregnes ejendomsværdiskatten (C.H.3.5.5).

Ændringerne i EVSL som følge af lov nr. 688 af 8. juni 2017 x(om bl.a. ændringer af som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.) samt lov nr. 278 af 17. april 2018 (om bl.a. indførelsen af et forsigtighedsprincip)x er fuldt ud indarbejdet. Nedenstående er derfor udtryk for de regler, der er gældende for ejendomme, der i 2018 vurderes efter den nye ejendomsvurderingslov. Det er alene ejerboliger, som vurderes i 2018, jf. EVL § 5, stk. 2. For reglerne omkring ejendomsværdiskat af andre ejendomme i 2018, henvises til juridisk vejledning, version 2.8 - 31.07.17.

xLandsskatteretten har i SKM2018.83.LSR taget stilling til ejendomsværdibeskatning af et kolonihavehus på lejet grund. Afgørelsen omhandler de tidligere gældende regler og er derfor ikke medtaget i denne udgave af Den juridiske vejledning. Afgørelsen skal dog ses i lyset af de tidligere gældende regler, som er beskrevet i Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit C.H.3.5.5.4., som der derfor henvises til.x