Regel

Fortjeneste ved afståelse af ejendomme, der har fået afløst jordrentepligt, medregnes som udgangspunkt ved indkomstopgørelsen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Se EBL § 1.

Der gælder dog særlige regler for opgørelsen af anskaffelsessummen for ejendomme, der har fået afløst en jordrentepligt. Se EBL § 7, stk. 3.

Se også

Se også afsnit (C.H.2.1.14) om de regler der gælder ved afståelse af ejendomme, der har fået afløst jordrentepligt.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter