Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for beskatning af fortjeneste og tab ved afståelse af fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

  • Ejendomsavancebeskatningsloven C.H.2.1
  • Frigørelsesafgift C.H.2.2
  • Næring ved afståelse af fast ejendom (statsskatteloven) C.H.2.3
  • Ejerlejlighedsbeskatningsloven C.H.2.4