Bestemmelsen om momsfritagelse for lotterier og lignende samt spil om penge i ML § 13, stk. 1, nr. 12) har følgende ordlyd:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

12) Lotterier og lign. samt spil om penge, herunder spil på totalisator eller anden lignende måde."

Bestemmelsen er en implementering i dansk ret af art. 135, stk. 1, litra i) i momssystemdirektivet, der har følgende ordlyd:

"Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

i) væddemål, lotterier og andre former for hasardspil eller spil om penge, på de betingelser og med de begrænsninger, som er fastlagt af hver medlemsstat"

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter