Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke virksomheder, som er omfattet af afgiften på bæreposer, engangsservice eller pvc-folier, og som skal lade sig registrere som oplagshavere.

Afsnittet indeholder:

  • Regler for fremstillingsvirksomheder
  • Regler for mellemhandlere
  • Regler for varemodtagere
  • Krav til lokaler
  • Regler ved lønarbejde.

Bemærk

Se afsnit E.A.1.4 om de generelle regler for registrering.  

Oplagshavere kan indføre afgiftspligtige varer fra udlandet og købe varer fra andre registrerede virksomheder uden afgift.

Regler for fremstillingsvirksomheder

Virksomheder, der fremstiller bæreposer, engangsservice, eller pvc-folier, se EMBAL §§ 2a, 2c og 2d, skal anmelde sig til registrering som oplagshaver. Se EMBAL § 3, stk. 1.

Virksomhederne skal registreres separat for hvert afgiftsområde.

Regler for mellemhandlere

Virksomheder, der driver mellemhandel (grossisthandel) med afgiftspligtige bæreposer, engangsservice eller pvc-folier, kan anmelde sig til registrering som oplagshaver, men sådanne virksomheder har ikke pligt til at være registreret (frivillig registrering). Se EMBAL § 3, stk. 2.

Ved mellemhandel forstås her videresalg en gros til andre handlende.

Virksomhederne skal registreres separat for hvert afgiftsområde.

Regler for varemodtagere

Virksomheder, der indfører eller modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, og som ikke er registreret som oplagshaver, skal typisk lade sig registrere som varemodtager. Se afsnit E.A.7.1.13 om varemodtagere omfattet af afgiften.

Krav til lokaler

Virksomheden kan nægtes registrering som oplagshaver eller få tilbagekaldt registreringen, hvis virksomhedens lokaler er eller senere bliver indrettet på en sådan måde, at SKATs kontrol ikke kan udføres på rimelig måde. Se EMBAL § 3, stk. 6.

Regler ved lønarbejde

SKAT kan efter ansøgning give en registreret virksomhed tilladelse til at lade større partier varer fremstille for egen regning (lønarbejde) i en anden registreret virksomhed (fabrikationsvirksomheden).

SKAT kan efter ansøgning desuden tillade, at virksomheder, der ikke har erhvervsmæssig fremstilling af afgiftspligtige varer, registreres i de tilfælde, hvor virksomheden er eneforhandler af en vare, som virksomheden lader fremstille for egen regning (lønarbejde) i en anden registreret virksomhed. Se EMBAL § 3b.