Indhold

Dette afsnit beskriver det afgiftspligtige vareområde for pvc-folier omfattet af emballageafgiftsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftspligtigt vareområde for pvc-folier.

Afgiftspligtigt vareområde for pvc-folier

Afgiftspligten omfatter folier fremstillet af blød pvc (polyvinylchlorid), der er egnet til emballering af levnedsmidler, dvs. indpakningsfilm, husholdningsfilm og lignende. Se EMBAL § 2d.

Det fremgår af Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 882 af 26. juni 2013 om fødevarekontaktmaterialer (om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer), hvilke bløde pvc-folier der er egnet til emballering af levnedsmidler. Disse folier henhører bl.a. under toldtariffens pos. 3919, 3920, 3921 og 3926.

Den del af et laminat, som er blød pvc-folie, er afgiftsbelagt.

Folier, som ikke er af pvc, eller som ikke er til levnedsmidler, er ikke omfattet af afgiften.

Materialet pvdc er ikke en pvc, fordi materialerne er lavet af hvert sit grundstof. Ved blød pvc forstås, at pvc'en kemisk er tilsat en blødgører, der gør materialet blødt. Folier af ren pvc uden blødgørere er ikke omfattet af afgiften.

Pvc-folier, der i udlandet er brugt til emballering af levnedsmidler, hvor levnedsmidlerne  efterfølgende indføres her til landet, er ikke omfattet af afgiftspligten.