Indhold

Dette afsnit beskriver nærmere, hvilke engangsservicer, som er omfattet af emballageafgiftsloven.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftspligtigt vareområde for engangsservice
 • Eksempler på afgiftspligtige varer
 • Eksempler på ikke-afgiftspligtige varer
 • xOversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mvx.

Afgiftspligtigt vareområde for engangsservice

Afgiftspligten omfatter engangsservice uanset fremstillingsmateriale, dvs. knive, gafler, skeer, tallerkener og krus mv. af plast og pap m.m., som sædvanligvis smides ud efter brug, uanset at det måske kan bruges flere gange. Se EMBAL § 2c.

Engangsservice er afgiftspligtigt både til privat brug og til erhvervsmæssigt brug, også selv om varen udelukkende er af en type og art, der kun bruges erhvervsmæssigt.

På grundlag af især det daværende Momsnævns afgørelser er afgiftspligtens omfang blevet fastlagt.

Eksempler på afgiftspligtige og afgiftsfri varer efter disse afgørelser og efter lovændring nr. 1292 af 20. december 2000 fremgår af nedenstående afsnit.

xSe også SKM2015.669.SR for, hvad der forstås ved engangsservice.x

Eksempler på afgiftspligtige varer

Eksempler på varer, som er omfattet af afgiftspligten:

 • Bakker med en længde eller tallerkener med en diameter på 33 cm eller derunder
 • Drikkebægre og beholdere med et rumindhold op til 2 liter, også selv om de er forsynet med målestreger
 • Drikkebægre af polypropylen med målestreger (hospitalsbægre), som kan forsynes med et låg med drikketud
 • Drinkspinde
 • Engangskopper fremstillet af pap, der udelukkende bruges til demonstration (prøvesmagning) af andre varer
 • Grilltallerkener med flere rum
 • Kaffefade (bakker med fordybning til en kop, bruges som kombineret tallerken og underkop)
 • Rørepinde af plast
 • Plastskeer i importerede pakninger, som også indeholder sukker, flødepulver samt en serviet
 • Portionsskåle, bægre, kopper eller lignende til servering af is og desserter
 • Pølsebakker fremstillet af foldet pap
 • Tallerkener, trekantede, der er specielt konstruerede til automater med mikrobølgeovn og
 • Træspatler til isbægre mv.

Eksempler på ikke-afgiftspligtige varer

Eksempler på varer, som ikke er omfattet af afgiftspligten:

 • Aluminiumsbakker og -forme
 • Askebægre (aluminium eller pap med aluminiumsbelægning)
 • Burgerpakninger (transportpakninger)
 • Bægre og beholdere med et rumindhold på over 2 liter
 • Bægerholdere (genbruges)
 • Isbægre (emballager, som indgår i en fremstillingsproces, og som nedfryses sammen med isen)
 • Ispinde
 • Låg til bægre mv.
 • Papbakker til jordbær, tomater, champignons mv.
 • Pindemadspinde
 • Plattebakker af aluminium med mindst 5 rum
 • Serveringsbakker med en længde på mere end 33 cm
 • Servietter og engangsduge
 • Sugerør
 • Yoghurtbægre med påtryk.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

 SKAT 

xSKM2015.669.SRx

xSkatterådet bekræfter, at der skal betales afgift efter emballageafgiftsloven for engangsservice fremstillet af tørrede kålblade. Endvidere præciseres, hvad der forstås ved afgiftspligtigt engangsservicex.

xSKM2015.667.SRx

xSkatterådet bekræfter, at der ikke skal betales afgift efter emballageafgiftsloven for engangsservice for produkter fremstillet af palmeblade, når produkterne ikke egner sig til kontakt med fødevarer, og det klart fremgår, at produkterne ikke er egnede til kontakt med fødevarer.x