Indhold

Dette afsnit beskriver afgiftssatserne for bæreposer.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser for bæreposer

Afgiftssatser for bæreposer

Afgiftssatsen for bæreposer fremgår af EMBAL § 2b.

Nedenstående skema viser afgiftssatserne for bæreposer.

Materiale

Kr. pr. kg

Bæreposer af papir mv.

10,00

Bæreposer af plast mv.

22,00

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

Afgørelse

samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKM2009.620.SKAT

Bæreposer af biologisk nedbrydeligt materiale, der er fremstillet på basis af plantestivelse (herunder majs- og kartoffelstivelse), er omfattet af afgiftssatsen for papirsposer. Med biologisk nedbrydelig forstås, at materialet lever op til anerkendte tekniske standarder herfor, fx den europæiske standard EN 13432. Bionedbrydelige bæreposer, der er fremstillet af plantestivelse, er omfattet af afgiftssatsen i EMBAL § 2b om papir mv.

 
SKM2014.77.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at der skal svares afgift af  en bærepose efter emballageafgiftslovens § 2 b, nr. 2 (bæreposer af plast mv.), når posen er fremstillet af plast tilsat et additiv, som medfører at posen er nedbrydelig