Indhold

Dette afsnit beskriver afgiftssatserne for emballager omfattet af den volumenbaserede afgift.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatserne for emballager, der ikke indgår i det obligatoriske pant- og retursystem
  • Afgiftssatserne for emballager, der indgår i det obligatoriske pant- og retursystem.

Afgiftssatser for emballager, der ikke indgår i det obligatoriske pant- og retursystem

Nedenstående skema viser afgiftssatserne for emballager, der ikke er omfattet af det obligatoriske pant- og retursystem. Se EMBAL § 1, nr. 1 og EMBAL § 2, stk. 2 og 4. Dvs. emballager til spiritus, vin eller frugtvin (dog ikke alkoholsodavand, cider og lignende på eller under 10 pct. alkohol):

Materialer

Karton eller laminater af forskellige materialer

Andre materialer, fx glas, plast og metal

Rumindhold

Kr. pr. stk.

Kr. pr. stk.

Under 10 cl

0,08

0,13

Ikke under 10 cl og ikke over 40 cl

0,15

0,25

Over 40 cl og ikke over 60 cl

0,25

0,40

Over 60 og ikke over 110 cl

0,50

0,80

Over 110 og ikke over 160 cl

0,75

1,20

Over 160 cl og indtil 20 l

1,00

1,60

Bemærk

Laminater er sammensvejsede folier af forskellige materialer som pap, papir, aluminium, plast mv. Beholdere, der er fremstillet af laminat, som udelukkende består af flere slags plastmaterialer, er afgiftspligtige som beholdere af plast. 

For de såkaldte "bag-in-box", er det materialet af selve inderposen, der ligger til grund for afgiftsberegningen. En inderpose, der er fremstillet af plastlaminat, hvor der indgår metalliseret plastfilm, er et laminat af forskellige materialer i relation til EMBAL § 2, stk. 2, se stk. 1, hvorfor der skal svares afgift som for laminat. 

Afgiftssatser for emballager, der indgår i det obligatoriske pant- og retursystem

xBemærk:

Fra og med 1. juli 2019 bliver emballager, som er omfattet af den obligatoriske pant- og retursystem fritaget for emballageafgiften. Fritagelsen vil ikke gælde for emballager, som har fået dispensation til at være med i pant- og retursystemet. Se § 6 i lov nr. 1728 af 27. december 2018.x

Nedenstående skema viser afgiftssatserne for emballager, der er omfattet af det obligatoriske pant- og retursystem. Se EMBAL § 1, nr. 2 og EMBAL § 2, stk. 6. Dvs. emballager til øl, sodavand, alkoholsodavand, cider, kildevand (med eller uden smag), mineralvand, limonade og iste m.v.:

Alle materialer

Rumindhold

Kr. pr. stk.

Under 10 cl

0,05

Ikke under 10 cl og ikke over 40 cl

0,10

Over 40 cl og ikke over 60 cl

0,16

Over 60 og ikke over 110 cl

0,32

Over 110 og ikke over 160 cl

0,48

Over 160 cl og indtil 20 l

0,64

Beholdere

  • der er lavet af sekundært plastmateriale (undtagen eps og pvc)
  • er påfyldt eller er beregnet til at blive påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 2, litra e,
  • og indgår i pant- og retursystemet

skal  pr. 1. januar 2014 anvende afgiftssatsen efter § 2, stk. 6 nedsat med 50 pct. Det er et krav, at der foreligger dokumentation for, at indholdet af sekundært plast udgør mindst 50 pct. af emballagen.

Se EMBAL § 2, stk. 7 og 8.

xBemærk:

Fra og med 1. juli 2019 skal der ikke svares emballageafgift af beholderne nævnt i EMBAL § 2, stk. 7 og 8. Se § 6 i lov nr. 1728 af 27. december 2018.x