åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for personers gevinst og tab på omsættelige investeringsbeviser i investeringsinstitutter med minimumsbeskatning (før 1. januar 2013 benævnt udloddende investeringsforeninger).

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om gevinst og tab på investeringsbeviser i investeringsinstitutter med minimumsbeskatning (C.B.4.5.1)
  • Gevinst og tab på investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning (C.B.4.5.2)
  • Gevinst og tab på investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning (C.B.4.5.3)
  • Hvad gælder, hvis minimumsindkomsten ikke udbetales? (C.B.4.5.4)

Se også

  • Afsnit C.D.1.1.10.8 og C.D.1.1.10.10 om definitionen af investeringsinstitutter med minimumsbeskatning . Se LL § 16 C
  • Afsnit C.D.1.1.10.8.3 om reglerne for, hvornår det skal besluttes, at foreningen skal være minimumsbeskattet . Se LL § 16 C .
  • Afsnit C.D.1.1.10.10.2 om, hvilke indtægter der skal indgå ved opgørelse af minimumsindkomsten. Se LL § 16 C.