Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan personers og selskabers aktier og andre værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven skal beskattes, når den pågældende aktionær har aktier i et selskab som likvideres eller hvor kapitalen i selskabet nedsættes, og hvis aktionæren sælger aktier tilbage til det udstedende selskab.

Afsnittet indeholder: