Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan anskaffelses- og afståelsessummen opgøres, når betaling for aktier er en løbende ydelse.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelser med videre.

Regel

Når salg af aktier betales med en løbende ydelse, fastsættes afståelsessummen for sælgeren under hensyn til værdien af den løbende ydelse. Se LL § 12B og C.A.4.1.5 fradrag for løbende ydelser og gaver LL §§ 12 og 8 A

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse
samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Ligningsrådet

SKM2003.457.LR

Salg af aktier. Én efterfølgende regulering af afståelsessummen. Reguleringsbeløbet blev beskattet som yderligere vederlag for salg af aktierne.

 

SKM2003.78.LR

Salg af aktier. Én efterfølgende regulering af afståelsessummen. Reguleringsbeløbet blev beskattet som yderligere vederlag for salg af aktierne.