Et reguleret marked er et multilateralt system, der drives og/eller forvaltes af en markedsoperatør, som - inden for systemet og under iagttagelse af dettes ufravigelige regler sætter forskellige tredjeparters interesse i køb og salg af finansielle instrumenter i forbindelse med hinanden eller befordrer dette på en sådan måde, at der indgås en aftale om finansielle instrumenter, der er optaget til handel efter dette markeds regler og/eller systemer, og som har opnået tilladelse og fungerer efter forskrifterne samt bestemmelserne i afsnit III i MiFID-direktivet. Se artikel 4, stk. 1, nr. 14, i MiFID-direktivet (Markets in Financial Instruments Directive).

MiFid-direktivet, afsnit III
MiFid-direktivet, afsnit III findes via dette link:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0039:DA:NOT

Regulerede markeder indenfor EU/EØS

SKAT anser et marked inden for EU/EØS for at være et reguleret marked, hvis det er anført på den liste over regulerede markeder indenfor EU/EØS, som er udarbejdet af den uafhængige komité af finansielle tilsynsmyndigheder i Europa:

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_mifid_rma

Regulerede markeder udenfor EU/EØS

SKAT anser som udgangspunkt nedenstående markeder uden for EU/EØS for at være regulerede markeder. Listen er i overensstemmelse med Finansrådets opfattelse af, hvilke markeder der må anses for regulerede markeder udenfor EU/EØS:

Abu Dhabi Securities Exchange

Amman Stock Exchange

Australian Securities Exchange

Bahrain Bourse

BATS Global Markets

Bermuda Stock Exchange

BM&FBOVESPA S.A.

BME Spanish Exchanges

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Bolsa de Comercio de Santiago

Bolsa de Valores de Colombia

Bolsa de Valores de Lima

Bolsa Mexicana de Valores

Borsa Istanbul

Bourse de Casablanca

BSE India Limited

Bursa Malaysia

Bursa Malaysia Securities Berhad

CBOE Holdings, Inc.

CBOE Stock Exchange (CBSX)

China Financial Futures Exchange

CME Group

Colombo Stock Exchange

Dalian Commodity Exchange

Deutsche Börse AG

The Depository Trust & Clearing Corporation

Dubai Financial Market

The Egyptian Stock Exchange

EuroCCP

Euronext

Hochiminh Stock Exchange

Hong Kong Exchanges and Clearing

The Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK)

Indonesia Stock Exchange

Intercontinental Exchange, Inc.

ISE Stock Exchange

Japan Exchange Group, Inc.

Johannesburg Stock Exchange

Kazakhstan Stock Exchange

Korea Exchange

Luxembourg Stock Exchange

Moscow Exchange

Muscat Securities Market

NASDAQ

NASDAQ OMX Stock Market (U.S.)

NASDAQ OMX Armenien

National Stock Exchange of India Limited

New York Stock Exchange (NYSE Holdings LLC)

Nigerian Stock Exchange

NYSE MKT

NYSE Arca

NZX Limited

NZSX (NZX Main Board)

The Options Clearing Corporation

Palestine Exchange

Philippine Stock Exchange

Qatar Stock Exchange

Saudi Stock Exchange (Tadawul)

Shanghai Futures Exchange

Shanghai Stock Exchange

Shenzhen Stock Exchange

Singapore Exchange

SIX Swiss Exchange

Stock Exchange of Mauritius

The Stock Exchange of Thailand

Taipei Exchange

Taiwan Futures Exchange

Taiwan Stock Exchange

Tel-Aviv Stock Exchange

TMX Group Inc.

Tokyo Stock Exchange Group (TSE Group)

Toronto Stock Exchange (TSX)

Zhengzhou Commodity Exchange

En OTC-børs er ikke et reguleret marked

En OTC-børs (Over The Counter-børs) er ikke et reguleret marked.

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKM2013.765.SR Skatterådet kunne bekræfte, at selskab A´s aktier fortsat ville blive anset for optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, selvom aktierne blev slettet fra handel på Børs 1, således at selskab A´s aktier efter sletningen alene var optaget til handel på Børs 2. Skatterådet kan endvidere bekræfte, at det ikke vil være en betingelse for at svare "ja" til spørgsmål 1, at aktionærerne konkret lader deres aktier overføre til det elektroniske handelssystem i Børs 2.