Dette afsnit handler om beskatningen af gevinst og tab på fordringer og gæld for personer og dødsboer.

Afsnittet indeholder:

 • Kredsen af skattepligtige personer og dødsboer - KGL § 12 (C.B.1.4.1)
 • Gevinst og tab på fordringer (C.B.1.4.2)
 • Pengenæring - KGL § 13 (C.B.1.4.2.1)
 • Andre fordringer - KGL § 14 (C.B.1.4.2.2)
 • Fradrag betinget af oplysning til SKAT om erhvervelsen - KGL § 15 (C.B.1.4.2.3)
 • Fordringer erhvervet som vederlag i næring m.v. - KGL § 17 (C.B.1.4.2.4)
 • Tab på fordringer omfattet af en DBO - KGL § 18 (C.B.1.4.2.5)
 • Gevinst og tab på gæld (C.B.1.4.3)
 • Gæld og pengenæring - KGL § 19 (C.B.1.4.3.1)
 • Anden gæld - KGL § 20 (C.B.1.4.3.2)
 • Gevinst ved eftergivelse, forældelse, konfusion eller præklusion - KGL § 21 (C.B.1.4.3.3)
 • Overkurslån - KGL § 22, stk. 1 (C.B.1.4.3.4)
 • Knæklån - KGL § 22, stk. 2 (C.B.1.4.3.5)
 • Gevinst ved ekstraordinær indfrielse af kontantlån - KGL § 22, stk. 3 (C.B.1.4.3.6)
 • Gevinst og tab på gæld i fremmed valuta - KGL § 23 (C.B.1.4.3.7).