Form no.
04.069 EN/DE/PL/DK
About this form

Supplementary information to the tax assessment notice/
Ergänzende Angaben zum Steuerbescheid/
Dodatkowe informacje do zeznania podatkowego/
Supplerende oplysninger til årsopgørelsen.

Denne blanket er beregnet for personer, der er begrænset skattepligtige og har modtaget en årsopgørelse uden først at sende oplysningsskema. Blanketten skal kun bruges hvis personen ikke selv kan bruge TastSelv.

This form is for taxpayers who are subject to limited tax liability and have received a tax assessment notice without first submitting a tax return. The form should only be used if the taxpayer is not able to use E-tax (TastSelv).

If you send the form as an attached file to an email to the Danish Tax Agency, you should first save the file to your own computer before you attach it to the email.

Den 1. juli 2018 blev SKAT delt i syv nye styrelser. En af dem er Skattestyrelsen. 

Hvis du skal bruge en blanket for årene før 2018, har den stadig SKATs navn og logo. Blanketterne kan fortsat anvendes.

 
On 1 July 2018, SKAT was split into seven new agencies. One of them is the Danish Tax Agency (Skattestyrelsen).

If you need a form for the years before 2018, it will still contain SKAT’s name and logo.
You can still use those forms. 

PDF version

Hent blanket/Download form 04.069 2019

2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010

Agency
Skattestyrelsen + Danish Tax Agency
Note: Please save the form on your computer before completing it. Otherwise the data you enter may not be saved.

www.skat.dk is your access to the self-service system and guides on taxes and duties of the Danish Customs and Tax Administration