Dette afsnit indeholder en beskrivelse af definitionerne på pvc og ftalater.

Afsnittet indeholder:

  • Definition: Blød pvc
  • Definition: Ftalater

Definition: Blød pvc

Blød pvc (polyvinylklorid) er et plastprodukt, der er blødgjort med fx ftalater og som anvendes til fx regntøj.

Definition: Ftalater

Ftalater er en gruppe af kemiske stoffer, der anvendes som blødgørere i forskellige produkter bl.a. pvc. Den kemiske betegnelse af ftalaterne er estere o-phthalsyre.

Hele ftalat-stofgruppen, herunder stofferne diethylhexylfthalat (DEPH), dibutylfthalat (DBP) og butylbenzylfthalat (BBP) er omfattet af pvc-afgiftsloven. De er omfattet, uanset om de optræder som enkeltstoffer eller som blandinger.