Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af det vareområde, som er omfattet af reglerne om afgift på visse klorerede opløsningsmidler.

Afsnittet indeholder:

  • Visse klorerede opløsningsmidler
  • Dækningsafgiftspligtige varer.

Visse klorerede opløsningsmidler

Afgiftspligten omfatter følgende klorerede opløsningsmidler:

  • Tetraklorætylen
  • Triklorætylen
  • Diklormetan.

Se KLORAL § 1.

Dækningsafgiftspligtige varer

Der skal betales afgift (dækningsafgift) af afgiftspligtige klorerede opløsningsmidler, der indgår som en del af andre varer, der ikke i sig selv er afgiftspligtige, i en koncentration på over 1 vægtprocent. Se KLORAL § 18.

Eksempler på dækningsafgiftspligtige varer er:

  • Affedtningsmidler
  • Rensemidler
  • Lim
  • Maling.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter