Indhold

Dette afsnit beskriver, xhvem der er pligtigx til registrering for gebyr til genanvendelse af dæk.

Afsnittet indeholder:

  • Registrering
  • Anmeldelse til registrering.

Se også

Den Juridiske Vejledning, afsnit E.A.1.4 Afgiftspligtige virksomheder og personer (registrering).

Registrering

Den, der erhvervsmæssigt fremstiller eller regummierer dæk, eller den der fra udlandet erhvervsmæssigt modtager dæk eller regummierede dæk med størrelsesbetegnelsen 5.00-8 eller større, eller massive gummiringe, skal registreres som gebyrpligtig virksomhed. Se § 4, stk. 1.

Anmeldelse til registrering

Anmeldelse til registrering sker hos Erhvervsstyrelsen. Ved anmeldelse til registrering bruges blanket nr. 24.018. Blanketten kan hentes på www.virk.dk eller fås ved henvendelse til Erhvervsstyrelsen.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter