Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om afgift af antibiotika og vækstfremmere.

Afsnittet indeholder:

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter