Indhold

Dette afsnit handler om biydelser vedrørende valuta, pengesedler og mønter.

Afsnittet indeholder:

  • Den momsmæssige behandling af biydelser
  • Eksempler på biydelser der er omfattet af momsfritagelsen

Den momsmæssige behandling af biydelser

Der henvises til afsnit D.A.5.11.2 om hovedydelser og biydelser, hvor den momsmæssige behandling af biydelser og underleverandører af biydelser også er beskrevet.

Eksempler på biydelser der er omfattet af momsfritagelsen

Der er en række eksempler på biydelser, der er momsfrie, når de leveres af den finansielle tjenesteyder (f.eks. et pengeinstitut) som led i transaktioner vedrørende valuta, pengesedler og mønter:

  • Optælling af penge, herunder fra indleveringer i døgnbokse
  • Den fysiske levering af sedler og mønter
  • Oplysninger om valutakurser med henblik på gennemførelse af køb og salg.