Indhold

Dette afsnit handler om fritagelse for moms ved indførsel af varer fra steder udenfor EU. Se ML § 36.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag (D.A.10.3.1)
  • Midlertidig indførsel, proviant, tilintetgjorte varer eller varer overgivet til staten samt returvarer (D.A.10.3.2)
  • Endelig indførsel (D.A.10.3.3)
  • Ligestilling af indførsel af varer med leverancer af tilsvarende varer her i landet, der er fritaget for afgift (D.A.10.3.4)
  • Indførsel af varer bestemt til et andet EU-land (D.A.10.3.5)
  • Indførsel af gas, elektricitet, varme eller kulde (D.A.10.3.6)
  • Ydelser i forbindelse med indførsel af varer (D.A.10.3.7)
  • Indførsel af varer til diplomater, EU, internationale organisationer m.v. (D.A.10.3.8)
  • Indførsel af varer, materiel og udstyr til brug for forsvar (D.A.10.3.9).